Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

wedstrijdreglement 50+


Wedstrijdreglement 50+ wedstrijden.

1.Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te zullen leven.

2.Er wordt gevist met één vaste hengel (max. lengte 9,50 meter) voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. Het gebruik van een voerkorf is niet toegestaan.

3.Het inschrijven voor de wedstrijd sluit 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd, daarna volgt de loting. Indien een deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet op tijd kan inschrijven kan hij
dit tot 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd melden via 06-53942413 of 06-22975325, hij dient wel uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Zodra een deelnemer in het bezit is van zijn plaatsnummer kan hij naar de visplaats gaan en zich daar installeren en de voorbereiding starten.
De voorbereiding dient te geschieden zonder hulp van derden, van welke aard dan ook.
Invaliden mogen, indien hun handicap dat noodzakelijk maakt en mits vooraf gemeld bij de wedstrijdleiding, zich bij de voorbereiding laten helpen.
Tijdens de wedstrijd is hulp van derden verboden, behoudens in noodgevallen.

4.Het gebruik van een vlonder is toegestaan, indien bij aanvang van de wedstrijd de achterpoten van de vlonder op het droge staan. Het is de deelnemer verboden in het water te staan.

5.Aas en voer zijn vrij, behoudens het in bezit hebben en/of gebruik van gekleurde maden en verse de vase.

6.Het is de controleur toegestaan om voor en/of tijdens de wedstrijd de hengellengte, voer en het aas te controleren, conform artikel 2 en 5.

7.Na het eerste signaal mag worden gevoerd. Na het tweede signaal, dat 3 minuten na het eerste signaal wordt gegeven, mag worden gevist. Na het tweede signaal mag niet meer zwaar gevoerd worden. Licht bijvoeren tijdens de wedstrijd is toegestaan. Maximaal toegestaan is datgene dat men per worp met één hand in één beweging uit los voer kan omvatten. Bij het voeren met een voercup op de hengel is slechts één hengel toegestaan boven het wateroppervlak. Het gebruik van een tweede hengel voor deze manier van voeren is verboden.
Het derde signaal betekent einde van de wedstrijd, er dient onmiddellijk te worden opgehaald.
De tijdens het derde signaal aangeslagen en gevangen vis wordt nog gewaardeerd.

8.Het is verboden tegen het einde of na afloop van de wedstrijd overgehouden voer of aas op de oever of in het water te gooien.

9.De hengelaar dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen dat geen verminking
ontstaat en de vissen onbeschadigd kunnen worden teruggezet. Elke gevangen vis moet door de
hengelaar in een leefnet, welke in de directe nabijheid van de deelnemer moet staan, worden
bewaard. Na het einde van de wedstrijd worden de gevangen vissen in het leefnet ter weging
aangeboden en door de controleur gewogen. De vissen worden door de hengelaar teruggezet.

10.Aal, snoek en snoekbaars worden niet meegewogen.

11.Indien de weegschaal geen gewicht aangeeft, telt het aantal gevangen vissen. Gewicht telt boven het aantal.

12.Het gebruik van een katapult, of iets wat daarop lijkt, is verboden.

13.Iedere vorm van bedrog of misleiding c.q. poging daartoe, ook indien deze eerst achteraf zou
blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend gedrag van de zijde van de deelnemer, kan tot
diskwalificatie leiden.

14.Een deelnemer, welke handelt in strijd met dit reglement, wordt gediskwalificeerd en uit de wedstrijd
genomen.

15.Het bestuur heeft het recht de wedstrijd af te breken bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.)
of bepaalde calamiteiten (ongevallen e.d.) Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is verstreken,
is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur moet de wedstrijd worden over gevist.

16.Indien tijdens een wedstrijd meerdere deelnemers gelijk eindigen, wordt de juiste rangorde bepaald
door loting.

17.Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico. De vereniging aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid.

18.In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.


Het bestuur