Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

wedstrijdreglement gescheiden koppel

Wedstrijdreglement gescheiden koppel feeder

1.Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te zullen leven. Deelnemen betekent instemmen.

2.Er dient gevist te worden met één feederhengel, voorzien van een enkelvoudige haak. Het is toegestaan meerdere hengels reserve te houden. Bij vangst dient de vis eerst onthaakt te worden en bijgezet te worden in het leefnet alvorens er weer een hengel mag worden uitgegooid.

3.U dient uiterlijk 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, daarna volgt de loting. Indien een deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet op tijd kan inschrijven kan hij dit tot 1 uur voor aanvang van de wedstrijd melden via 06-22016132 of 06-53942413, hij dient wel uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. De loting wordt verricht door een bestuurslid, er zal een nummer uit het A vak en het B vak getrokken worden. Nadat deze nummers bekend zijn, geeft het koppel door wie van hen in het A en B vak plaats neemt. Hierna kunnen ze naar de visplaats gaan en zich daar installeren en de voorbereiding starten. De voorbereiding dient te geschieden zonder hulp van derden, van welke aard dan ook. Invaliden mogen, indien hun handicap dat noodzakelijk maakt en mits vooraf gemeld bij de wedstrijdleiding, zich bij de voorbereiding laten helpen. Tijdens de wedstrijd is hulp van derden verboden, behoudens in noodgevallen.

4.Aas en voer zijn vrij, behoudens het in bezit hebben en/of gebruik van gekleurde maden en verse de vase.

5.Het is de controleur toegestaan om voor en/of tijdens de wedstrijd het voer en het aas te controleren, conform
artikel 4.

6.Het eerste signaal betekent aanvang van de wedstrijd. Het tweede signaal betekent einde van de wedstrijd. Er dient onmiddellijk te worden opgehaald. De tijdens het tweede signaal aangeslagen vis telt mee, wanneer deze uiteindelijk gevangen wordt.

7.Een deelnemer is verplicht te vissen binnen een meter (links of rechts) van zijn visplaats.

8.De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen dat geen verminking ontstaat en de vissen onbeschadigd kunnen worden teruggezet. Elke gevangen vis moet door de deelnemer in een leefnet, welke in de directe nabijheid van de deelnemer moet staan, worden bewaard. Het verzwaren van het leefnet is enkel toegestaan aan de buitenkant.
Na het einde van de wedstrijd worden de gevangen vissen in het leefnet ter weging aangeboden en door de controleur gewogen. De vissen worden door de hengelaar teruggezet.

9.Aal, barbeel en snoek worden niet meegewogen.

10.Indien de weegschaal geen gewicht aangeeft, telt het aantal gevangen vissen. Gewicht telt boven het aantal.

11.De eindstand wordt opgemaakt op basis van punten, de uitslag in het vak zijn de punten. De nummers 1 in de vakken krijgen 1 punt de nummers 2 2 punten enz. het koppel met het minst aantal punten is winnaar. Bij een gelijke stand is het gezamenlijk gevangen gewicht doorslaggevend. Indien tijdens een wedstrijd meerdere deelnemers gelijk eindigen, wordt de juiste rangorde bepaald door loting.

12.Iedere vorm van bedrog of misleiding c.q. poging daartoe, ook indien deze eerst achteraf zou blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend gedrag van de zijde van de deelnemer, kan tot diskwalificatie leiden.

13.Een deelnemer, welke handelt in strijd met dit reglement, wordt gediskwalificeerd en uit de wedstrijd genomen.

14.Het bestuur heeft het recht de wedstrijd, bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen e.d.), niet door te laten gaan, stil te leggen en indien mogelijk later te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is verstreken, is de wedstrijd geldig. Bij afgelasting of geringere duur besluit het bestuur of de wedstrijd komt te vervallen of dat deze wordt over gevist.

15.Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

16.In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.


Het bestuur.