Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijdreglement Marathon

Wedstrijdreglement marathonwedstrijd.

1.Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te zullen leven. Deelnemen betekent instemmen.

2.Gevist dient te worden met één vaste hengel (max. hengellengte is 11,50 meter) voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. Het gebruik van een voerkorf is niet toegestaan.

3.Deelnemers dienen zich voor de sluitingsdata aan te melden. De loting van de plaatsnummers volgt 1 uur voor aanvang van de wedstrijd. Indien een deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet op tijd bij de loting kan zijn, kan hij dit tot 1 uur voor aanvang van de wedstrijd melden via 06-22016132 of 06-53942413, hij dient wel uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Zodra een deelnemer in het bezit is van zijn plaatsnummer kan hij naar de visplaats gaan en zich daar installeren en de voorbereiding starten.
De voorbereiding dient te geschieden zonder hulp van derden, van welke aard dan ook. Invaliden mogen, indien hun handicap dat noodzakelijk maakt en mits vooraf gemeld bij de wedstrijdleiding, zich bij de voorbereiding laten helpen.
Tijdens de wedstrijd is hulp van derden verboden, behoudens in noodgevallen.

4.Het gebruik van vlonders is toegestaan, indien de achterpoten van de vlonder bij aanvang van de wedstrijd op het droge staan. Het is de deelnemer verboden in het water te staan.

5.Aas en voer zijn vrij, behoudens het in bezit hebben en/of gebruik van gekleurde maden en verse de vase.

6.Het is de controleur toegestaan om voor en/of tijdens de wedstrijd de hengellengte, voer en het aas te controleren, conform artikel 2 en 5.

7.Na het eerste signaal mag worden gevoerd. Na het tweede signaal, dat 3 minuten na het eerste signaal wordt gegeven, mag worden gevist. Na het tweede signaal mag niet meer zwaar gevoerd worden. Licht bijvoeren tijdens de wedstrijd is toegestaan. Maximaal toegestaan is datgene dat men per worp met één hand in één beweging uit los voer kan omvatten.
Bij het voeren met een voercup op de hengel is slechts één hengel toegestaan boven het wateroppervlak. Het gebruik van een tweede hengel voor deze manier van voeren is verboden.
Na het derde signaal, dat vijf minuten voor de pauze wordt gegeven, mag er weer zwaar gevoerd worden. Het vierde signaal betekent pauze, er dient onmiddellijk te worden opgehaald.
Het vijfde signaal betekent aanvang van het tweede gedeelte van de wedstrijd, zwaar voeren is niet toegestaan.
Het zesde signaal betekent einde van de wedstrijd, er dient onmiddellijk te worden opgehaald.
De tijdens het vierde en zesde signaal aangeslagen vis telt mee, wanneer deze uiteindelijk gevangen wordt.

8.Een deelnemer is verplicht te vissen binnen een meter (links of rechts) van zijn visplaats.

9.Het is verboden tegen het einde of na afloop van de wedstrijd restanten voer of aas op de oever of in het water te gooien.

10.De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen dat geen verminking ontstaat en de vissen onbeschadigd kunnen worden teruggezet. Gevangen vis moet door de hengelaar in een leefnet, welke in de directe nabijheid van de deelnemer moet staan, worden bewaard. Het verzwaren van het leefnet is enkel toegestaan aan de buitenkant van het leefnet. Na het einde van de wedstrijd worden de gevangen vissen in het leefnet ter weging aangeboden en door de controleur gewogen. De vissen worden door de hengelaar teruggezet.

11.Indien de weegschaal geen gewicht aangeeft, telt het aantal gevangen vissen. Gewicht telt boven het aantal.

12.Aal, barbeel en snoek worden niet meegewogen.

13.Het gebruik van een katapult, of iets wat daarop lijkt, is verboden.

14.Iedere vorm van bedrog of misleiding c.q. poging daartoe, ook indien deze eerst achteraf zou blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend gedrag van de zijde van de deelnemer, kan tot diskwalificatie leiden.

15.Een deelnemer, welke handelt in strijd met dit reglement, wordt gediskwalificeerd en uit de wedstrijd genomen.
16.Het bestuur heeft het recht de wedstrijd, bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten, (ongevallen e.d.) niet door te laten gaan, stil te leggen en indien mogelijk later te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is verstreken, is de wedstrijd geldig. Bij afgelasting of geringere duur besluit het bestuur of de wedstrijd komt te vervallen of dat deze wordt over gevist.

17.Indien tijdens een wedstrijd meerdere deelnemers gelijk eindigen, wordt de juiste rangorde bepaald door loting.

18.Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

19.In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Het bestuur.